कृषि सामाग्री दुवानी गर्ने वोलेरो श्री ठाकुरेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.का लागि हस्तान्तरण


मरिण गाउँपालिकाको समन्वय तथा हेफर पोजेक्ट नेपाल र श्री ठाकुरेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. को साझेदारीमा खरिद गरिएको कृषि सामाग्री दुवानी गर्ने वोलेरो श्री ठाकुरेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.का लागि यहि मिति २०७९/०५/२३ गतेका दिन हस्तान्तरण गर्नुहुदै माननीय राजन दाहालज्यू लगायत अन्य महानुभावहरु

Post a Comment

Previous Post Next Post