Header Ads Widget

ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label शिक्षक सेवाShow all
नि.मा.वि. तह शिक्षक लाइसेन्स अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन-२०८०
शिक्षक सेवा आयोगको वस्तुगत बहुवैकल्पिक उत्तरपुस्तिकाको नमुना
प्राथमिक तह,तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा (सामान्य) २०७९-८० को केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना
Secondary level, third category, open competitive examination for the post of teachers (general) Bagmati Province result announcement 2079