Header Ads Widget

ticker

6/recent/ticker-posts

Part-3 of the Constitution of Nepal, Ownership Rights

 


भाग–३ मौलिक हक

धारा-१६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

धारा-१७. स्वतन्त्रताको हक

धारा-१८. समानताको हक

धारा-१९. सञ्चारको हक

धारा-२०. न्याय सम्बन्धी हक

धारा-२१. अपराध पीडितको हक

धारा-२२. यातना विरुद्दको हक

धारा-२३. निवारक नजरबन्द विरुद्दको हक

धारा-२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्दको हक

धारा-२५. सम्पत्तिको हक

धारा-२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

धारा-२७. सूचनाको हक

धारा-२८. गोपनीयताको हक

धारा-२९. शोषण विरुद्दको हक

धारा-३०. स्वच्छ वातावरणको हक

धारा-३१. शिक्षा सम्बन्धी हक

धारा-३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक

धारा-३३. रोजगारीको हक

धारा-३४. श्रमको हक

धारा-३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक

धारा-३६. खाध्य सम्बन्धी हक

धारा-३७. आवासको हक

धारा-३८. महिलाको हक

धारा-३९. बालबालिकाको हक

धारा-४०. दलितको हक

धारा-४१. जेष्ठ नागरिकको हक

धारा-४२. सामाजिक न्यायको हक

धारा-४३. सामाजिक सुरक्षाको हक

धारा-४४. उपभोक्ताको हक

धारा-४५. देश निकाला विरुद्दको हक

धारा-४६. संवैधानिक उपचारको हक

Post a Comment

0 Comments